Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Kalendarium

Wczesne średniowiecze   - ślady osadnictwa w okolicach Góry Kalwarii,

XII w. - w rejonie dzisiejszego miasta istnieje osada handlowa związana z istnieniem przeprawy przez Wisłę

1252 r. - pierwsza pisana wzmianka, o miejscowości jako wsi Góra, w dokumencie biskupa Boguchwała II,

1657 r. - wieś Góra zniszczona przez Kozaków i Siedmiogrodzian wspomagających wojska szwedzkie,

1666 r. - od dotychczasowych właścicieli - braci Górskich biskup poznański Stefan Wierzbowski nabywa zniszczoną wieś w celu przekształcenia jej w ośrodek kultu religijnego,

1670 r. - nadanie praw miejskich wraz z herbem przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego w oparciu o prawo niemieckie, następuje zmiana dotychczasowejnazwy Góra na Nową Jerozolimę,

1672 r. - nadanie miastu przez biskupa St. Wierzbowskiego przywileju, który lokuje miejscowość w oparciu o plan mający za podstawę krzyż łaciński. Plan ten jest równocześnie podstawą budowanej Kalwarii ze stacjami Męki Pańskiej i klasztorami,

1676, 1680 i 1739 r. - kolejne potwierdzenia i rozszerzenia przywileju królewskiego przez władców polskich: Jana III Sobieskiego, Augusta III Sasa oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego,

XVIII w . - początki używania nazwy w obecnym brzmieniu,

1794 r. - kroniki odnotowują wielki pożar niszczący miasto,

1796 r . - miasto w zaborze pruskim, początek sekularyzacji dóbr kościelnych.

1802 r. - władze pruskie wyrażają zgodę na osiedlenie się ludności żydowskiej w Górze Kalwarii i ludności pochodzenia niemieckiego w okolicach miasta (kolonia Kąty, do 1820 r. Kornstadt),

1807-1815 - miasto wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego,

1808 r. - miasto liczy ok. 540 mieszkańców,

3 V 1809 r. - zwycięska bitwa wojsk polskich dowodzonych przez generała M. Sokolnickiego z Austriakami pod Górą,

od 1815 r . - miejscowość przynależy do Królestwa Polskiego,

2 ćw. XIX w. - regulacja sieci ulic (zwężenie) częściowo niszczące barokowe założenie przestrzenne miasta,

1859 r. - początek dynastii Alterów w Górze Kalwarü. Swój dwór zakłada tu slynny cadyk chasydzki Izaak Meir Rothenberg,

1862 r. -miasto liczy 2125 mieszkańców,

1867 r. - Góra Kalwaria uzyskuje rangę miasta powiatowego,

ok.1870 r. - budowa cerkwi p.w. Narodzenia Chrystusa przy 29 Czernihowskim Pułku Piechoty (obecnie świątynia nie istnieje),

1879 r. - zniesienie powiatu górnokalwaryjskiego i przyłączenie jego obszaru do powiatu grójeckiego,

1883 r . - utrata praw miejskich. Góra Kalwaria otrzymuje status osady.

1898 r. - połączenie miejscowości z Warszawą przez Baniochę kolejką wąskotorową. Budowę finansowali m.in. ks. S. Lubomirski i hr. T. Zamojski. Celem inwestycji było połączenie stolicy z cegielniami w Baniosze i zarobkowy dowóz pielgrzymów żydowskich do cadyka Altera,

1901 r. - pożar niszczy Górę Kalwarię,

1916 r . - odzyskanie praw miejskich,

Lata międzywojenne - w mieście zamieszkuje cadyk Abraham Mordechaj - ostatni cadyk mieszkający w Polsce ze znanej dynastii Alterów,

1921 r. - miasto liczy ok. 5,5 tysiąca mieszkańców,

1930 r. - miasto liczy 7 tysięcy mieszkańców,

IX 1939 r. - walki Nowogródzkiej Brygady Kawalerii oraz 10 dywizji piechoty WP z wojskami niemieckimi w rejonie Góry Kalwarii,

1940-41 - w mieście istnieje getto dla Żydów, w lutym 1941 r. zlikwidowane a jego mieszkańcy zostali przymusowo przesiedleni do getta warszawskiego,

7 I 1945 r. - oswobodzenie spod okupacji hitlerowskiej przez 1 Armię WP,

1954 r. - linia kolei normalnotorowej łączy miasto ze Skierniewicami, Pilawą i Łukowem. Budowa mostów: kolejowego i drogowego przez Wisłę,

1971 r. - likwidacja kolejki wąskotorowej "ciuchci" Góra Kalwaria-Warszawa,

1991 r . - wpisanie Góry Kalwarii przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków do rejestru zabytków,

1992 r. - miasto liczy 10,5 tysięcy mieszkańców,

1995 r . - miasto liczy 11,2 tysięcy mieszkańców, a łącznie gmina i miasto ok. 24 tysiące ludności na 145,1 kilometrach kwadratowych.

1997 r. - otwarcie nowej Biblioteki Publicznej w mieście.

1998 r. - Europejskie Dni Dziedzictwa (Czersk - Zamek Książąt Mazowieckich)

1999 r . - uruchomienie Oczyszczalni Ścieków "Moczydłów"

18.10.99 r. - otwarcie Zespołu Basenowego

25-26.09.99 r. - Europejskie Dni Dziedzictwa (Czersk - Zamek Książąt Mazowieckich)

1999/2000 r. - Góra Kalwaria dwukrotnie w "Złotej Setce" liderów w rankingu inwestycyjnym miast.

2000 r. - Góra Kalwaria obchodzi 330-lecie nadania praw miejskich.

6.02.00 r. - 35 Rajd Monte Calvaria

2001 r. - ufundowanie sztandaru miasta, - uruchomienie internetowej strony miejskiej.

2002 r. - ukazała sie drukiem pierwsza monografia Góry Kalwarii.

2002 r . - 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii.

2003 r. - Gmina uzykała tytuł ,,Gminy Fair Play"

2003 r. - Powstanie ,,Gminnego Centrum Informacji" w Górze Kalwarii

2004 r. - 15 lecie zespołu tanecznego Bartek

2004 r. -5 edycja Ogrodów Królowej Bony

2004 r. - Gmina uzyskała tytuł "Gmina Fair Play"


Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005