Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja


INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Rok 2003

DROGI

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg i ulic ok. 600m2 w 2003r., 

Utwardzanie dróg gruntowych tłuczniem kamiennym (ok.6000ton) : Podgóra 500mb , Linin 500mb, Brzumin ok.700mb , Czersk ok.2km , Podosowa ok.300mb , Potycz 200mb, Czaplinek 200mb, Kąty 330mb, Brześce 200mb, Krzaki Czaplinkowskie ok.1km, Tomice ok.250mb , Czachówek 300mb, Dobiesz 300mb, Baniocha 200mb ,Sierzchów 250m , Ługówka 100mb ,Łubna 100mb , ul.Sportowa 100mb, ul. Armii Krajowej 300mb,

utwardzenie placu targowego w Górze Kalwarii

Utwardzenie dróg gruntowych żwirem drogowym :Sierzchów, Sobików, Parcela, Karolina, Baniocha k/stadion

Budowa chodnika : przy ulicy Marianki c.d. , chodnik Moczydłów c.d ok.650mb


OŚWIETLENIE ULICZNE

Konserwacja oświetlenia ulicznego i dobudowa lamp :

Dobudowa lamp – Krzaki Czaplinkowskie 16, Baniocha ul. Wiejska 7, Pl. Tysiąclecia 9, Parcela Sobików 10, Brześce 10 – modernizacja.


Rok 2004


DROGI

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg i ulic ok. 300 m2 , remont zniszczonej drogi w Czaplinku, ułożenie asfaltu na drodze w Czachówku (220m).

Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem kamiennym (2880t): Czersk Kolonia ok. 1500mb,

Brzumin – Ostrówik ok. 300 mb, Podgóra 300 mb, Podosowa 400 mb, Tomice 500 mb, Czarny Las 800 mb, Dobiesz 300 mb, Baniocha 300 mb, Osiedle Marianki 1000 mb.- na kwotę 140 tys. zł.

Zaprowadzenie ewidencji dróg gminnych

Budowa dróg gminnych: Baniocha ul. Wiejska 750 mb. (dofinansowanie ze środków unijnych), droga Parcela Sobików – Cendrowice 750 mb.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Konserwacja oświetlenia ulicznego i dobudowa lamp:  Sierzchów Parcela 7, Czersk Kolonia 5, Baniocha ul. Sosnowa 7, Łubna 3, wymiana lamp na energooszczędne 75 szt. (27 tys. zł.).


Rok 2005


DROGI

Remonty i budowa dróg asfaltowych: wieś Karolina 750 mb, Czersk ul. Bielińskiego 800 mb, Czersk ul. Warecka 250 mb, Wola Dobieska 1700 mb, Sierzchów 1200 mb, Łubna ul. Łubińska 900 mb, Mikówiec 1630 mb. nakładka asfaltowa, ul. Polna 650 mb, ul. Mariańska 200 mb, ul. Armii Krajowej i Sadowa 500 mb, ul. Potkańskiej 200 mb, ul. Żwirki i Wigury 180 mb, Króleski Las – Brzumin 1900 mb. – wspólna budowa z powiatem, na łączną kwotę 1.264.113,42 zł.


Remont i budowa chodników : ul. Pijarska ok. 650 mb, ul. Ks. Sajny 400 mb, ul. Wierzbowskiego 160 mb, ul. Dominikańska 70 mb, ul. Piłsudskiego, przy szkole w Dobieszu, ul. Szkolna i Wollowa w Baniosze, Moczydłów cd. - na łączną kwotę 417,901,72 zł.


Opracowanie projektów drogowych : Baniocha ul. Podleśna, Wólka Załęska, Kąty ul. Brzozowa, Sierzchów, ul. Broniewskiego, ul. Kilińskiego, droga Tomice – Brześce na łączną kwotę 242.090 zł


Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem: Sierzchów Parcela ok. 700 mb, Dobiesz ok. 200 mb, Kolonia Czersk ok. 700mb, Tomice ok. 500 mb, Czaplinek ok. 300 mb, Czesk 300 mb, (2500 t ) na łączną kwotę 130 tys. zł.


OŚWIETLENIE ULICZNE

Konserwacja oświetlenia ulicznego i dobudowa lamp:

Dobudowa lamp : Parcela Pecław 12, Pęcłąw – Szpruch i Pęcław 9, Baniocha ul. Sosnowa 6, Kolonia Czersk 4, Czachówek ul. Szkolna 6, Sierzchów Parcela 4, Coniew 5, ul. Budowlanych i Zakalwaria 17, plac targowy 6,

zakup 45 lamp energooszczędnych na wymianę w centrum miasta za kwotę 24tys zł .

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ul.Ks.Sajny w rejonie szkoły i przedszkola kwota 7.000zł.


Remont wiat przystankowych 7 szt.

Zakup 60 szt. tablic z nazwami ulic.

Podcięcie 250szt drzew rosnących w pasie ul. Dominikańskiej ,Pijarskiej i Ks. Sajny.

Odłowienie ok.55 szt. psów bezdomnych


INWESTCJE


Zrealizowano i przekazana do eksploatacji:


I. Kanalizacja w mieście


 • budowę oczyszczalni ścieków „Moczydłów” o przep. 3.000 m3/d. Oczyszczalnia otrzymała III nagrodę „budowy roku 1999”.

 • budowę kolektora tłocznego do oczyszczalni „Moczydłów” z przepompownią ścieków przy ul. Adamowicza.

 • Kolektor zrzutowy do rzeki Wisły

 • Kolektor w ulicach Kalwaryjska – Piłsudskiego, Ks. Sajny z przepompowniami ścieków przy Straży oraz przy ul. Kalwaryjskiej.

 • Kolektor na terenie Jednostki Wojskowej z przepompownią ścieków

 • Kolektor sanitarny w ul. Broniewskiego, Wyszyńskiego z przepompownią ścieków przy ul. Wyszyńskiego,  sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Polna, Mariańska, Ogrodowa, Sadowa, Porzeczkowa, Podkańska, w ul. Armii Krajowej , Papczyńskiego oraz przepompownia ścieków przy Al. Wyzwolenia ( KASKADA).

 • Kanalizacja na osiedlu PARCELA w ul. Sobieskiego, Broniewskiego, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Staszica, Głowackiego, Tuwima, Gałczyńskiego ora Wyszyńskiego., ul. Kilińskiego


Razem 14,7 km nowej sieci w mieście, 3 szt. przepompowni oraz przykanalikiZrealizowano na terenach wiejskich :

 • sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baniocha, Łubna, Szymanów, Solec Mikówiec , Brześce , Wólka Dworska, Wóka Załęska

 • o łącznej długości 49,4 km, 30 szt. przepompowni ścieków oraz przykanaliki.
II. Modernizacja kotłowni miejskiej

Zamontowano 3 szt. kotłów gazowych o łącznej mocy 11 MW.

Wybudowano sieci cieplnej od ul. Skierniewickiej, ul. Chopina, Pijarską, terern DPS do

ZSO przy ul. Ks. Sajny oraz w ul. Towarowej łączna długość 2.266 mb. wraz z węzami -

 
INWESTYCJE W OŚWIACIE


 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących; wykonano generalny remont parteru i piętra szkoły

 • wymiana pokrycia dachowego

 • wymiana stolarki okiennej w całym obiekcie

 • remont i modernizacja zaplecza kuchennego

 • budowa sali gimnastycznej oraz wymiana podłogi w istniejącej sali sportowej

 • wykonanie przyłącza cieplnego oraz węzła cieplnego

 • remont korytarza z zapleczem sanitarnym


 1. Szkoły Podstawowe

 • przeprowadzono praktycznie we wszystkich szkołach generalne remonty niejednokrotnie rozbudowujące szkoły

 • dokonano modernizacji polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany pieców węglowych na kotły gazowe bądź olejowe a także ogrzewanie elektryczne

 • wymiany pokryć dachowych z ich ociepleniem

 • dokonano w kilku szkołach adaptacji pomieszczeń na poddaszach na sale lekcyjne

 • wszędzie wyremontowano sanitariaty

 • rozpoczęto dobudowę szkoły w Kątach

 1. Gimnazja

 • rozbudowano gimnazjum w Górze Kalwarii wraz z budową sali gimnastycznej o wymiarach 26 x 15 x 7,2

 • rozbudowano gimnazjum w Cendrowicach

 • również wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 26 x 15 x 7,2

 • wybudowano salę gimnastyczną przy szkole w Brześcach o wymiarach 14 x 24 x 2,5


 1. Przedszkola

 • dokonano remontu wszystkich trzech przedszkoli: w Wilczynku, w Górze Kalwarii i Lininie, polegającego na remoncie dachu, naprawie kotłów grzewczych, wymianie ogrodzeń i wyposażeniu placu zabaw


GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 • budowa budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego z 8 lokalami mieszkalnymi w miejscowości Baniocha przy ulicy Puławskiej 13 C . Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej .Mieszkania na piętrze były dostępne przez separowaną klatkę schodową prowadzącą na galerię .Zostały one wyposażone w łazienki , energię elektryczną , wodę , kanalizację , centralne ogrzewanie oraz pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia mieszkań wynosiła od 56m2 do 71m2 W/w budynek został oddany do użytkowania w maju 2003 roku do którego zostało przekwaterowanych 5 rodzin mieszkających w baraku przeznaczonym do rozbiórki przy ulicy Puławskiej 12, natomiast 3 wolne lokale zostały przeznaczone do sprzedaży .
 • w 2004 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do remontu budynku przejętego od Skarbu Państwa przy ulicy Ks.Sajny 2 B w Górze Kalwarii. Została opracowana dokumentacja techniczna na w/w remont. Budynek 3 piętrowy posiadał 31 mieszkań o pow. od 40-45 m 2 w tym 1 mieszkanie 86 metrowe. 30 mieszkań zostało sprzedanych w drodze przetargowej i choć w niewielkim stopniu pozwoliło to zaspokoić ogromny głód mieszkaniowy w gminie.
 • w roku 2004 podjęta została decyzja o przystąpieniu do budowy budynku wielorodzinnego na działce gminnej w miejscowości Łubna przy ulicy Podleśnej .Opracowano koncepcję zagospodarowania działki oraz wykonano projekt budynku. Budynek jest 1 piętrowy posiadający 8 lokali mieszkalnych wraz z wolnostojącymi pomieszczeniami gospodarczymi. Został on oddany do użytkowania w styczniu 2005 roku .Do budynku zostały przeniesione rodziny , które dotychczas zamieszkiwały barak przeznaczony do rozbiórki przy ulicy Spacerowej 2 .Łącznie mieszkania otrzymało 8 rodzin w tym: 5 rodzin romskich i 3 rodziny polskie. Mieszkania zostały wyposażone w łazienki , centralne ogrzewanie z kuchni węglowej , energię elektryczną , wodę oraz kanalizację Powierzchnia mieszkań wynosi od 37 m 2 do 50 m2 .
 • kolejnym budynkiem wielorodzinnym z 15 lokalami mieszkalnymi budowanym przez Gminę jest budynek położony w Łubnej przy ulicy Łubińskiej .Budowę rozpoczęto w 2005 roku. Zostanie on oddany do użytkowania w maju br., a zasiedlony zostanie w pierwszej kolejności przez 9 rodzin z budynku komunalnego przeznaczonego do rozbiórki przy ulicy Puławskiej 13 B w Baniosze.Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005