Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Potrzeby inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Góra Kalwaria na lata 2006 - 2013:


WODOCIĄGI

Budowa sieci wodociągowej od wsi Sobików do wsi Dębówka - 1100 mb

Budowa sieci wodociągowej w Górze Kalwarii, ul. Kalwaryjska (od ul. Filipińskiej do ul. Pijarskiej) wraz z wymianą przyłączy - 1400 mb

Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych, ul. Marianki wraz przyłączami (80 szt.) - 1200 mb

Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kąty

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego (lewa strona) - 300 mb

Budowa sieci wodociągowej od SUW Zakalwaria do ul. 11 Listopada - trasa Zakalwaria, Budowlanych, Dębowa, Marianki-Grójecka (przecisk do ul. 11 Listopada) - 2500 mb

Budowa sieci wodociągowej od ul. Marianki do Krzaków Czaplinkowskich - 1000 mb

Budowa sieci wodociągowej we wsi Krzaki Czaplinkowskie, ul. Okrężna - 500 mb

Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych we wsi Czersk - 1750 mb

Budowa sieci wodociągowej od ul. Towarowej do ul. Leśnej - 700 mb

Budowa sieci wodociągowej od ul. Towarowej do ul. Adamowicza (z ul. Adamowicza) - 1300 mb

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kierunku wsi Wojciechowice (zasilenie nowego osiedla mieszkaniowego) - 1500mb

Budowa wodociągu spinającego wieś Kąty i wieś Brześce - 2000 mb

Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Marianki - 1500 mb

Budowa sieci wodociągowej we wsi Brześce (na nowym osiedlu)

Budowa wodociągu spinającego wieś Karolina ze wsią Aleksandrów - 2000 mb

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego - 700 mb

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego do spięcia z Karoliną - 1000 mb

Budowa sieci wodociągowej od Linina (JW) do Szpruchu - 700 mb

Budowa sieci wodociągowej Szpruch - Coniew Naddawki - 1750 mb

Budowa sieci wodociągowej od SUW Linin do wodociągu w ulicy głównej - 500 mb

Wymiana wodociągu z rur azbestowych w ul. Chopina - 800 mb

Budowa sieci wodociągowej we wsi Moczydłów - cz. II

KANALIZACJA

Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej we wsi Moczydłów

Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej we wsi Tomice - II etap

Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Moczydłów”

Zakup koparki do usuwania odpadów z oczyszczalni ścieków „Moczydłów”

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Marianki w Górze Kalwarii

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii, ul. Sportowa, Grota Roweckiego, Witosa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii, ul. Rybie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii, ul. Towarowa

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brześce - II etap

Likwidacja przepompowni ścieków w Górze Kalwarii, ul. Chopina i budowa kanału grawitacyjnego

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lininie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii, ul. Leśna

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kąty

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii w rejonie ul. Wojska Polskiego - Grójecka

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Moczydłów

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii, ul. Pijarska

Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Marianki w Górze Kalwarii

Budowa kolektorów sanitarnych do oczyszczalni ścieków „Moczydłów” (29,3 km) - ścieki z terenów wsi Krzaki Czaplinkowskie, Karolina, Sobików, Kolonia Sobików, Cendrowice, Brzumin, Kępa Radwanowska, Czersk

Budowa kolektorów sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Lininie (32,2 km) - ścieki z terenów wsi Czachówek, Obręb, Kiełbaska, Linin, Wincentów, Dębówka, Buczynów, Aleksandrów, Pęcław, Coniew, Podgóra, Potycz, Sierzchów

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi: Czachówek, Julianów, Sierzchów, Dobiesz, Wojciechowice

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomice (ul. Kochanowskiego, Prusa, Reja) i Kąty (ul. Wrzosowa i Puławska)

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tomice, ul. Sosnowa, Kwiatowa, Polna, Brzozowa, Europejska, Puławska

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk i nowo odrolnione tereny

(od stacji CPN ul. Warszawska, Plac Tysiąclecia, ul.: Warecka, Książąt Mazo-wieckich, Przyborowie, Bielińskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze Kalwarii, ul. Zakalwaria

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Góra Kalwaria - tereny zurbanizowane

ODPADY STAŁE

Budowa segregowni odpadów komunalnych

CIEPŁOWNICTWO

Budowa ciepłociągu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. 3 Maja

DROGI

Przebudowa ul. Kilińskiego w Górze Kalwarii

Budowa drogi we wsi Kąty, ul. Brzozowa - 1640 mb - nawierzchnia bitumiczna i utwardzone pobocza

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Czersk, ul. Graniczna (500 mb), Przyborowie (500 mb), Św. Mikołaja (200 mb), Wójtowska (300 mb)

Modernizacja drogi powiatowej nr 01313 we wsi Sierzchów

Przebudowa ulic w Górze Kalwarii, ul. Sportowa, Filipińska, Fabianiego, Bema, Kilińskiego

Budowa drogi Brześce-Tomice (połączenie drogi wojewódzkiej Nr 724 z drogą krajową Nr 79)

Budowa drogi we wsi Baniocha, ul. Podleśna

Dokończenie utwardzania drogi we wsi Sierzchów, ul. Słoneczna i Sosnowa - 900 mb

Budowa drogi we wsi Wólka Załęska, ul. Ku Słońcu

Budowa drogi we wsi Kąty, ul. Brzozowa

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Krzaki Czaplinkowskie, ul. Wrzosowa

Utwardzenie drogi gminnej we wsi Dobiesz, ul. Wolska (od drogi powiatowej do Szkoły)

Utwardzenie drogi przechodzącej przez wieś Podosowa - 2500 mb

Utwardzenie drogi powiatowej nr 01313 od wsi Czarny Las w kierunku Sierzchowa - 1500 mb

Remont drogi powiatowej od wiaduktu kolejowego we wsi Czarny Las do wsi Sierzchów - 2500 mb

Modernizacja drogi powiatowej, odcinek Podgóra-Coniew - 1000 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Kąty, ul. Wrzosowa (200 mb)

Modernizacja drogi powiatowej we wsi Krółewski Las-Podgóra - 1500 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Królewski Las, Podgóra - od Coniewa do Podgóry - 800 mb

Utwardzenie drogi wojewódzkiej, odcinek Czarny Las - wiadukt kolejowy - 1000 mb

Budowa ulic w osiedlu „Tuwima” w Górze Kalwarii wraz z ul.Broniewskiego

Budowa drogi w osiedlu Marianki w Górze Kalwarii, ul. Zakalwaria

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Krzaki Czaplinkowskie, ul. Okrężna - 500 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Sierzchów, ul. Ogrodowa, Brzozowa - 2000 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Ługówka do Sierzchowa - 1800 mb

Utwardzenie drogi we wsi Sierzchów - Kąty, ul. Podleśna - 1500 mb

Budowa drogi we wsi Tomice, ul. Reja (1000 mb), Prusa (1000 mb), Kochanowskiego (1500 mb) - nawierzchnia bitumiczna z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej

Modernizacja drogi powiatowej, odcinek Węcław-Coniew - 2000 mb

Utwardzenie drogi gminnej od wsi Buczynów do wsi Aleksandrów - 1000 mb

Budowa drogi we wsi Brześce, ul. Jesionowa

Budowa drogi we wsi Tomice, ul. Kwiatowa (400 mb), Sosnowa (400 mb) - nawierzchnia bitumiczna i utwardzone pobocza

Modernizacja dróg gminnych we wsi Królewski Las - 800 mb

Budowa drogi we wsi Kąty, ul. Dębowa (800 mb), Stokrotki (200 mb), Kasztanowa (200 mb), Spacerowa (1000 mb), Polna (200 mb) - nawierzchnia bitumiczna

Budowa drogi we wsi Kąty, ul. Polnej Róży (400 mb), Willowej (150 mb) - nawierzchnia bitumiczna

Budowa drogi gminnej przez wieś Karolina - 2000 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze Czaplin - droga Nr 50 - 1100 mb

Budowa drogi we wsi Kąty, ul. Podleśna (200 mb) - nawierzchnia bitumiczna

Utwardzenie nowopowstałych dróg we wsi Czachówek i Julianów

Budowa nawierzchni asfaltowej przebiegającej na tyłach Ośrodka Zdrowia na granicy wsi Czaplinek i Sobików - 300 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Cendrowice, ul. Sosnowa, Polna - 1000 mb

Modernizacja drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Brzozową - 1000 mb

Budowa drogi gminnej we wsi Podłęcze - 700 mb do wału przeciwpowodziowego (droga ewakuacyjna)

Budowa drogi gminnej łączącej wieś Moczydłów ze wsią Mikówiec - 2000 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej we wsi Potycz (dwie drogi przechodzące przez wieś) - 1500 mb

Budowa drogi gminnej Naddawki-Coniew - 1000 mb

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze do Kepy Radwankowskiej

Budowa drogi bitumicznej Kolonia-Czersk

Budowa dróg osiedlowych z zagospodaro-waniem poboczy (chodniki, zadrzewienia) we wsi Baniocha, Solec, Łubna, Szymanów, ul. Polna Środkowa, Szkolna, Sosnowa, Willowa, Projektowa, Sportowa, Krótka, Szeroka, Wesoła, Duga, Space-rowa, Zakole, Puławska (serwisówki), Skrajna, Podleśna, Spółdzielców, Zielona, Nad Stawami, Słoneczna

Utwardzenie drogi w Moczydłowie (PGR Moczydło)

Budowa nawierzchni bitumicznej w Brześcu, ul. Osiedlowa

CHODNIKI

Budowa chodnika we wsi Czersk, ul. Warecka i Książąt Mazowieckich

Budowa chodnika we wsi Brześce - 800 mb przy drodze Nr 724

Budowa chodnika łączącego ul. Marianki z ul. Kalwaryjską i ul. Budowlanych w Górze Kalwarii

Budowa chodnika we wsi Linin (wzdłuż drogi przechodzącej prze osiedle) oraz wiaty przystankowej

Budowa chodnika przy drodze gminnej przechodzącej przez wieś Mikówiec - 1800 mb

Budowa chodnika we wsi Podłęcze - 2500 mb

Budowa chodnika we wsi Coniew (od drogi krajowej do Szkoły) - 200 mb

Budowa chodnika we wsi Czaplin (od OSP do drogi Nr 50)

Budowa chodnika w Kątach (od ul. Puławskiej do przystanków)

Wymiana chodnika w Górze Kalwarii, ul. Polna, Piłsudskiego,Ks.Sajny,Popiełuszki

Budowa chodników w osiedlu Parcela, ul. Kościuszki, Batorego, Sobieskiego, Mickiewicza

OŚWIETLENIE ULICZNE

Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Towarowa

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sierzchów - Dobiesz, ul. Ogrodowa

Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu „Marianki” w Górze Kalwarii

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Sierzchów

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kąty, ul. Spacerowa, Trakt Królewski, Kasztanowa

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomice, ul. Prusa, Sosnowa

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarny Las

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Buczynów - Aleksandrów

Oświetlenie drogi gminnej Czaplinek - Sobików - 700 mb

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Karolina

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cendrowice, ul. Polna

Oświetlenie drogi gminnej łączącej Podłęcze i Brześce - 700 mb

Oświetlenie drogi gminnej łączącej wieś Moczydłów ze wsią Mikówiec

Wymiana żarówek na energooszczędne w oświetleniu ulicznym we wsi Potycz

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Czaplin

Oswietlenie drogi od osiedla Marianki do Cendrowic

Wymiana żarówek na energooszczędne w oświetleniu ulicznym we wsi Baniocha, Solec, Szymanów, Łubna, ul. Polna Środkowa, Szkolna, Sosnowa, Willowa, Projektowa, Sportowa, Krótka, Szeroka, Wesoła, Duga, Spacerowa, Zakole, Puławska (serwisówki), Skrajna, Podleśna, Spółdzielców, Zielona, Nad Stawami, Słoneczna

OŚWIATA

Rozbudowa Gimnazjum w Cendrowicach - elewacja

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kątach - II etap

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Coniewie

Ocieplenie budynku Zespołu Szkół w Baniosze

Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Dobieszu

Budowa sali gimnastycznej (korekcyjnej) wraz z łącznikiem (szatnie, kotłownia gazowa) w Szkole Podstawowej w Czersku

Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kątach - III etap projektu

Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kątach - rozszerzenie III etapu projektu (dobudowa dwóch sal dydaktycznych)

Dokończenie budowy ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kątach (od strony wschodniej i zachodniej) - 200 mb

Monitoring zewnętrzny terenu Szkoły Podstawowej w Czachówku

Naprawa gzymsów zewnętrznych i odnowienie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Czachówku

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Baniosze - termoizolacja „starej” części budynku oraz elewacja

Malowanie (olejne i emulsyjne) oraz cyklinowanie podłóg w pomieszczeniach „nowej” części budynku Zespołu Szkół w Baniosze

Budowa instalacji odprowadzającej wody opadowe z budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wilczynku

Budowa ogrodzenia wokół terenu szkoły oraz boiska szkolnego w Gimnazjum w Cendrowicach

Budowa boisk szkolnych do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Cendrowicach

Budowa chodnika wzdłuż szkoły oraz utwardzenie drogi dojazdowej do parkingu w Gimnazjum w Cendrowicach

Przystosowanie przejętego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii budynku po dawnej szkole ogrodniczej do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii do nauczania niepełnosprawnych

Remont kapitalny budynku Zespołu Szkół w Coniewie wraz z dobudową pokoju dla trenera i magazynu na sprzęt sportowy

Budowa nowego budynku Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii

Remont i rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Górze Kalwarii

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Czaplinku (utwardzenie kostką brukową części działki o pow. 400 m2 , budowa boiska do piłki siatkowej, ręcznej i bieżni ze sztuczna nawierzchnią, rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa kortu tenisowego)

Wykonanie zabezpieczeń przy Szkole Podstawowej w Czachówku zwiększających bezpieczeństwo uczniów

Adaptacja strychu na salę lekcyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Czachówku

Renowacja bieżni wokół boiska sportowego wraz z kapitalnym remontem ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszu

Remont i modernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Czersku

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Kątach w meble szkolne i pomoce dydaktyczne

Malowanie pomieszczeń w „starej” części budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Baniosze

Remont sal dydaktycznych wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku

Zadaszenie i ułożenie kostki brukowej w patio i zagospodarowanie terenu - boisko sportowe, bieżnia, skocznie, plac zabaw dla dzieci, tor przeszkód w Zespole Szkół w Baniosze

Wymiana systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowy w Szkole Podstawowej w Czaplinku

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Coniewie (rozbudowa placu zabaw dla dzieci budowa boiska do piłki koszykowej, utwardzenie kostka brukową ciągów komunikacyjnych wokół budynku)

Budowa Przedszkola Samorządowego w Baniosze przy ul. Willowej

Budowa nowego Przedszkola Samorządowego w Wilczynku

Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kątach

Zakup wyposażenia klas lekcyjnych, stołówki i kuchni w Zespole Szkół w Baniosze

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Kątach na boisko szkolne - 0,5 ha

Modernizacja kotłowni (wymiana pieca) w budynku Zespołu Szkół w Baniosze

Rozbudowa Zespołu Szkół w we wsi Brześce

Przebudowa wejścia do piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Czachówku

UPOWSZECHNIANIE KULTURY

Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji byłego „Domu Żołnierza” na Ośrodek Kultury

Remont i adaptacja byłego „Domu Żołnierza” na potrzeby Ośrodka Kultury

Budowa Wiejskiego Domu Kultury we wsi Brześce

Zabezpieczenie ruin Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku

SPORT I REKREACJA

Skatepark” - zakup elementów

Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Górze Kalwarii

Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii - „Stadion Naszych Marzeń” (budowa boiska o sztucznej nawierzchni, renowacja płyty głównej, ogrodzenie sta-dionu i boiska głównego, budowa bieżni lekkoatletycznych, wykonanie dróg dojaz-dowych, budowa trybun na 900 miejsc

Budowa stadionu sportowego w Baniosze

Budowa trasy spacerowej wzdłuż Skarpy Wiślanej z dojściem do podnóża Skarpy

Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportów we wsi Brześce

OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja byłej „Izby Chorych” na przychodnię zdrowia SPZOZ w Górze Kalwarii

MIESZKALNICTWO KOMUNALNE

Zakup mieszkań komunalnych (socjalnych)

Wymiana eternitowych pokryć dachowych z remontem więźby i przebudowa kominów w budynkach komunalnych, Czersk - Plac Tysiąclecia 9

Wymiana eternitowych pokryć dachowych z remontem więźby i przebudową kominów w budynkach komunalnych, ul. Pijarska 23A

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, ul. Armii Krajowej 8

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, Czersk, Pl. Tysiąclecia 9.

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, ul. Pijarska 1,3,8,11,14, Dominikańska 42,44

Wymiana eternitowych pokryć dachowych z remontem więźby i przebudowa kominów w budynkach komunalnych, ul. Ks. Sajny 7

Budowa mieszkań socjalnych (18 mieszkań o powierzchni 25-35 m2 )

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, ul. Staszica 4, blok 2,3,4

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, ul. Piłsudskiego 9,11,13A, 17/19

Przebudowa dachów/konstrukcje w budynkach komunalnych, ul. Staszica 4, blok 2

Budowa mieszkań socjalnych (15 mieszkań o powierzchni 25-35 m2 )

Przebudowa dachów/konstrukcje w budyn-kach komunalnych, ul. Staszica 4, blok 3

Budowa mieszkań socjalnych (650 m2 x1600 zł oraz zakup działki)

Przebudowa dachów/konstrukcje w budyn-kach komunalnych, ul. Staszica 4, blok 4

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, ul. Ks. Sajny

Budowa mieszkań socjalnych (18 mieszkań o powierzchni 25-35 m2 )

Remonty i docieplenia elewacji budynków komunalnych, ul. Pijarska 4, Dominikańska 44A

Wymiana eternitowych pokryć dachowych z remontem więźby i przebudowa kominów w budynkach komunalnych, ul. Dominikańska 3


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wykup gruntów, w tym pod boisko szkolne w Czersku

Budowa garaży w Górze Kalwarii, ul. Chopina

Rekultywacja terenu w centrum Baniochy (przygotowanie terenu zgodnie z m.p.z.p. - boisko sportowe, rekreacja, budownictwo mieszkaniowe

ADMINISTARCJA SAMORZĄDOWA

Zakup komputerów i oprogramowania dla UM-G i OPS

Zakup samochodu dla OSP i Urzędu Miasta i Gminy

Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy


Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005