Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

  Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje:
mgr Ewa Sobiepanek

e-mail: skarbnik@gorakalwaria.pl
tel. 22 727 34 11 - do 13 wew. 210

Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy i głównego księgowego urzędu, sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:
- Wydział Finansowy
- Wydział Podatkowy

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • zarządzanie obszarami z zakresu opracowywania projektu budżetu oraz dokonywania zmian w budżecie, a także wieloletniego planu finansowego (Wieloletniej Prognozy Finansowej),
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • koordynacja budżetu gminy z innymi źródłami finansowania jego zadań,
 • przygotowanie upoważnień burmistrza dotyczących powierzenia innym osobom obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę  o finansach publicznych
 • współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, lokat, negocjacji, kredytów itp.,
 • prowadzenie negocjacji dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

Do Skarbnika należy podpisywanie:

 • umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty,
 • pism dotyczących uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych,
 • korespondencji wynikającej z zakresu swojego działania, w szczególności w sprawach określonych w ustawie z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • pism w innych sprawach powierzonych do wykonania przez burmistrza, a niezastrzeżonych do osobistego podpisu  przez burmistrza,
 • wniosków o przyznanie nagród dla podległych pracowników
 • wniosków o zmianę warunków pracy i płacy lub zwolnień pracowników przez siebie nadzorowanych.

 

  


 
Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005