Dziś jest poniedziałek 27.01.2020 , Imieniny :  Anieli, Juliana, Przemysława

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

  Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje:

mgr inż. Beata Kisiel

e-mail: sekretarz@gorakalwaria.pl

 

telefon:

22 72734 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13 wew. 104

bezpośr. 22 727 95 04

 

   Sekretarz:

- zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, organizuje prace urzędu oraz nadzoruje w tym zakresie działalność komórek organizacyjnych urzędu;

- sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

Referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

 • Referat Organizacyjno-Administracyjny;

 • Biuro Rady Miejskiej;

Samodzielne Stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

 • Stanowisko ds. kadr;

 • Stanowisko ds. informatycznych;

 • Stanowisko ds. kontroli.

 

Do zadań Sekretarza w szczególności należy:

 • nadzór nad realizacją obowiązków kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach;

 • sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, kontrola pod względem formalnym prawidłowości i terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych;

 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

 • koordynacja przygotowania projektów uchwał rady;

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał rady i zarządzeń burmistrza;

 • nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego pracowników;

 • zapewnienie aktualizacji przepisów gminnych i zarządzeń wydawanych przez burmistrza w związku ze zmianą ustaw i przepisów wykonawczych;

 • nadzór nad czynnościami związanymi z rozpatrywaniem skarg i wniosków;

 • zapewnienie właściwego przechowywania dokumentów w urzędzie;

 • przyznawanie premii pracownikom obsługi;

 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza. 
Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005