Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

  Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje:
mgr inż. Beata Kisiel

e-mail: sekretarz@gorakalwaria.pl
telefon: 22 72734 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13 wew. 104
bezpośr. 22 727 95 04

 

   Sekretarz:

- zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, organizuje prace urzędu oraz nadzoruje w tym zakresie działalność komórek organizacyjnych urzędu;
- sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

 • Wydział Organizacyjny;
 • Biuro Rady Miejskiej;
 • Biuro Informatyków

Samodzielne Stanowiska Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

 • Stanowisko ds. kadr;
 • Stanowisko ds. kontroli.

Do zadań Sekretarza w szczególności należy:

 • nadzór nad realizacją obowiązków kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, kontrola pod względem formalnym prawidłowości i terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych;
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
 • koordynacja przygotowania projektów uchwał rady;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał rady i zarządzeń burmistrza;
 • nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego pracowników;
 • zapewnienie aktualizacji przepisów gminnych i zarządzeń wydawanych przez burmistrza w związku ze zmianą ustaw i przepisów wykonawczych;
 • nadzór nad czynnościami związanymi z rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • zapewnienie właściwego przechowywania dokumentów w urzędzie;
 • przyznawanie premii pracownikom obsługi;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza.


 
Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005