Dziś jest poniedziałek 08.03.2021 , Imieniny :  Beaty, Juliana, Wincentego

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

 


MUZEUM –REGIONALNE

BOŻENY I WOJCIECHA

PRUS-WIŚNIEWSKICH


Adres: 05-530 Góra Kalwaria , ul.Marianki 41A

Tel./fax: (022) 72-73-726 kom.0504 742 690

e-mail: prus.wisniewska @wp.pl


W krajobrazowym pięknie naszego ojczystego kraju , postrzegana jest również ziemia czersko-kalwaryjska .

Wielka jest jej historia dziejowa, gdyż na przestrzeni wieków zaznaczyła się swoją świetnością , jak i upadkami na skutek wojen, najazdów, rozbiorów , przemarszów obcych wojsk i epidemii.

W kilkuwiekowej historii Czerska z którą warto się zapoznać , w cieniu jego dawnej świetności jak i po jego upadku , powstało w XVII wieku sanktuarium Nowo Jerozolimskie z 6 wspólnotami zakonnymi , 6 kościołami i ponad 30 kaplicami, przeznaczone na cele pątnicze – pielgrzymkowe, które było znane w całym kraju jak i poza jego granicami.

W 1670 r z inicjatywy bp poznańskiego Stefana Wierzbowskiego na mocy Dekretu króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego powstało sanktuarium Nowo Jerozolimskie na wzór Jerozolimy Chrystusowej. Przez ponad 130 lat było bastionem duchowości i krzewienia wiary naszego kraju.

Upadek powstania Kościuszkowskiego , II rozbiór Polski, kasata wspólnot zakonnych, zsyłki na Sybir oraz sekularyzacja dóbr, spowodowały zniszczenie miasta z którego dawnej świetności niewiele obecnie się ostało jak: Ratusz Piłata, Wieczernik, kościół pobernardyński , obecnie p.w. N.M.P. kaplica św. Antoniego, oraz XIX wieczna zabudowa Ratusza.

Do licznych śladów przeszłości, należy niewielkie wzniesienie w Górze Kalwarii na Mariankach (112m n.p.m.) zwane „Syjonem „ na którym niegdyś w Nowej Jeruzalem stały zabudowania klasztorne i kościół dominikański p.w. „Domku Matki Bożej „ .

Stąd wyruszały poprzez Wieczernik do Ratusza Piłata procesje na misteria Męki Pańskiej, przez stacje Drogi Krzyżowej z figurami o naturalnej wielkości czyli Via Dolorosą (dzisiejsza ul.Kalwaryjska ) i wiodły na Wzgórze Świętokrzyskie czyli „ Golgotę”.

Na gruzach dawnej świetności, w pobliżu dobrze zachowanego Wieczernika z sarkofagiem . o.Stanisława Papczyńskiego, wybitnego teologa, spowiednika i doradcy króla Jana III Sobieskiego, miejscu o bogatej historii o której można długo opowiadać, w 1989 roku powstało Prywatne Muzeum Etnograficzne obecnie pod nazwą „Regionalne” założone przez Bożenę i Wojciecha Prus-Wiśniewskich obecnych właścicieli tego terenu, którzy jako pasjonaci i członkowie T.M.G.K.i Cz. stale powiększają swoje zbiory nie szczędząc czasu i swojego zaangażowania w propagowanie wiedzy o regionie.

Budynek mieszkalny jak i przyległy teren został zagospodarowany na cele kulturalno-oświatowe, ogólnodostępne dla społeczeństwa

Na terenie o powierzchni ponad 2000 m2 znajduje się kilkaset ponad 30 letnich drzew iglastych, liściastych, krzewów jak i innych osobliwości botanicznych, a niektóre z nich przybyły na rozsadę z szeregu krajów Europy i Azji.

W plenerze, możemy zobaczyć eksponaty większego formatu o profilu etnograficznym, wykonane przez miejscowych rzemieślników okresu XIX i XX.

Znajduje się tu szereg okazów od najmniejszych do największych wielotonowych głazów – kamieni, sprowadzonych z miejsc znaczących naszego kraju, jak i z zagranicy, szczególna ich mnogość została umieszczona w eliptycznej mozaice podziemnego muzeum., jako wotum wdzięczności za szczęśliwe powroty z wypraw turystycznych.

W czterech pomieszczeniach w podziemnej części budynku, znajduje się zbiór kopii dokumentów historycznych o wielkim znaczeniu dla miasta i regionu.

Kopie te zostały wykonane w oparciu o oryginalne dokumenty, odnalezione w wielu archiwach państwowych, kościelnych, bibliotekach Warszawy, Krakowa, Poznania, Gniezna, Kalwarii Zebrzydowskiej i wielu innych placówek naukowych naszego kraju.

W jednej z sal umieszczono militaria i umundurowania z okresu międzywojennego, jak i z okresu po II Wojnie Światowej.

W kolejnych salach na powierzchni około 100 m2 znajdują się narzędzia i przedmioty wyrobu rękodzielniczego rzemieślników tutejszego regionu.

Zostały tu wyeksponowane również, szaty zakonne wspólnot dominikańskich i bernardyńskich, jak również różne stroje ludowe.

Prezentowana jest również archeologia ziemi czersko-kalwaryjskiej jak i Podlasia.

W gablotach znajdują się odznaczenia wojskowe, partyzanckie, jak i szereg innych eksponatów ofiarowanych przez zwiedzających.

Można obejrzeć tu kolekcję muszli , motyli, gadów, zwierzyny łownej, liczne rzeżby w drzewie i kamieniu. W ekspozycji znajdują się także pamiątki pozyskane z wielu krajów Europy, Azji i Afryki.

Do odwiedzenia tego historycznego miejsca zwanego niegdyś Syjonem zachęcają Państwa Bożena i Wojciech Prus-Wiśniewscy, którzy oprowadzając po muzeum udzielają wyczerpujących informacji historycznych.


Muzeum jest ogólnodostępne we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Telefon (022) 72-73-726 lub 0504742690

Adres : 05-530 Góra Kalwaria, ul. Marianki 41A


Zapraszamy

Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005