Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Zasady i tryb nadawania godności Honorowego Obywatela Góry Kalwarii

§ 1

Godność "Honorowego Obywatelstwa Góry Kalwarii" nadaje w drodze uchwały Rada Miejska za szczególne zasługi dla Gminy.

§ 2

Honorowe Obywatelstwo przyznaje się:

   1. Obywatelom RP za szczególne zasługi dla gminy,
   2. Polakom będącym obywatelami innych państw za wybitny wkład w działalność naukową, kulturalną, społeczną, gospodarczą i polityczną na rzecz gminy,
   3. Obywatelom państw obcych za wybitny wkład we współpracę z gminą.

§ 3

   1. O nadanie godności "Honorowego Obywatelstwa Góry Kalwarii" wnioskować mogą radni, Zarząd Gminy, a także organizacje społeczne, zawodowe i polityczne  za pośrednictwem jednego z podmiotów mających prawo do inicjatywy uchwałodawczej w Radzie.
   2. Wniosek powinien zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz jego zasług dla gminy, uzasadniającą przyznanie godności.
   3. Wniosek o nadanie godności "Honorowego Obywatelstwa Góry Kalwarii" należy składać na ręce przewodniczącego Rady.
   4. Rada Miejska do rozpatrzenia wniosków o nadanie godności "Honorowego Obywatelstwa Góry Kalwarii" powołuje komisję doraźną.

§ 4

   1. Dokumentem stwierdzającym nadanie godności "Honorowego Obywatelstwa Góry Kalwarii" jest " Dyplom Honorowego Obywatela Góry Kalwarii".
   2. Nazwisko osoby, której nadano godność "Honorowego Obywatela Góry Kalwarii" zostaje wpisane do Księgi Honorowych Obywateli Góry Kalwarii.
   3. Księgę Honorowych Obywateli Góry Kalwarii prowadzi biuro rady.

§ 5

Honorowi Obywatele Góry Kalwarii uprawnieni są do:

   1. Używania tytułu Honorowy Obywatel Góry Kalwarii,
   2. Uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach Rady,
   3. Bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych na terenie gminy oraz na imprezy okolicznościowe organizowane przez Radę lub Zarząd.


Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005