Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Wykaz Honorowych Obywateli Góry Kalwarii

płk dypl.inż. Ryszard Bęben - 5 listopada 1994 r.
w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy, a w szczególności za:

 • konsolidację miejscowych środowisk i grup społeczno-politycznych
 • wyjątkowe zaangażowanie się w życie gospodarcze, kulturalne i sportowe gminy
 • osobisty udział i bezpośrednią pomoc żołnierzy podległego mu garnizonu
 • tworzenie swoistego klimatu sprzyjającego nawiązywaniu przyjaznych kontaktów pomiędzy instytucjami rejonu piaseczyńskiego i województwa stołecznego warszawskiego.


dr inż. Kazimierz Manios - 10 październiaka 1995 r.
w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy, a w szczególności za:

 • dbałość o projektowanie i wprowadzanie inwestycji ekologicznych w planach rozwojowych gminy
 • bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy wojewody
 • pomoc i wstawiennictwo w fundacjach w celu pozyskiwania środków na infrastrukturę i uzbrojenie terenów oraz innych dotacji celowych
 • uczestnictwo i czynne włączanie się w działalność gminy i pomoc w rozwiązywaniu jej problemów


mgr inż. Roman Chełchowski - 10 października 1995 r.
w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy, a w szczególności za:

 • osobiste zaangażowanie się w życie społeczno-gospodarcze gminy
 • współdziałanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów miejscowych władz samorządowych
 • wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, zwiększając kompetencje ich władz lokalnych poprzez powierzenie realizacji dodatkowych zadań
 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji środowisk w gminach rejonu piaseczyńskiego i południowej Warszawy


dr Stanisław Stefan Paszczyk - 22 grudnia 1999 r.
w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy, a w szczególności za:

 • osobiste zaangażowanie się w życie społeczno - gospodarcze gminy
 • wspieranie działalności sportowej na terenie naszej gminy
 • pomoc i wstawiennictwo w fundacjach, w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje gminne - zespół basenowy
 • uczestnictwo i czynne włączanie się w działalność gminy i pomoc w rozwiązywaniu jej problemów


ksiądz Piotr Mierzejewski - 21 czerwca 2002 r.
w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy, a w szczególności za:

 • szczególne zasługi w działalności społeczno-patriotycznej i charytatywnej na rzecz lokalnej społeczności
 • duże zaangażowanie i czynne uczestnictwo w życiu gminy i pomoc w rozwiązywaniu jej problemów
 • duże zaangażowanie i pomoc w rozwoju amatorskiej twórczości atrystycznej w naszej gminie
 • Przejawienie dużej troski w odrestaurowaniu obiektów kultu religijnego oraz miejsc pamięci narodowej
Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005