Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Burmistrz

Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

 
Arkadiusz Strzyżewski

Funkcję Burmistrza sprawuje Arkadiusz Strzyżewski
     Tel:  (22)  727 34 11, 12, 13
     Fax: (22)  727-13-78
     e-mail:
burmistrz@gorakalwaria.pl

Zadania Burmistrza
Do zakresu zadań burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy
 2. przygotowywanie projektów uchwał rady,
 3. przedkładanie podjętych uchwał rady oraz właściwych zarządzeń organom nadzoru,
 4. przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał rady,
 5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków pracy rady w wykonywaniu jej ustawowych obowiązków,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu indywidualnych spraw obywateli,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 9. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 11. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 12. koordynowanie pracy zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika i działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 13. sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 15. zarządzenie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:

 • Wydział Planowania Przestrzennego
 • Biuro Promocji i Informacji
 • Ośrodek Sportu i Rereacji

Przyjęcia w ramach skarg i wniosków - czwartki w godz. 1400-1700

Zapisy interesantów do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria:   

 • Telefonicznie: (22)  727 34 11, 12, 13,
 • e-mailem: umig@gorakalwaria.pl
 • lub osobiście w Sekretariacie na I piętrze pok. 117

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej  konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005