Dziś jest poniedziałek 08.03.2021 , Imieniny :  Beaty, Juliana, Wincentego

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
w Górze Kalwarii


1. Gminne Centrum Informacji jest czynne w dni powszednie w godzinach od 800 do 1800.
2. Każda osoba korzystająca z usług GCI ma obowiązek wpisać się do rejestru, jeśli jest to danego dnia wymagane.
3. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy używane mogą być  tylko w obecności pracowników i pod ich nadzorem.
4. Drukowanie i kserowanie reguluje odrębna informacja umieszczona na sprzęcie, będącym wyposażeniem Centrum.
5. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania!
6. Należy uzgadniać z pracownikami chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku twardym komputerów w GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.
7. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
8. Czatowanie, korzystanie z programów typu "Gadu-Gadu" i gier jest ograniczone do 1 godziny w ciągu dnia.
9. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych.
10. Pierwszeństwo w korzystaniu ze sprzętu komputerowego przysługuje osobom bezrobotnym, w ostatniej kolejności osobom czatującym, grającym w gry komputerowe, ...
11. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, nie spożywać pożywienia oraz napojów przy korzystaniu z tego sprzętu, dbać o czystość dłoni oraz obuwia.
12. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych mają obowiązek zdjąć okrycie wierzchnie i umieścić je na wieszaku przy wejściu.
13. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.
14. W szczególnych przypadkach godziny pracy Centrum mogą ulec zmianie.


Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła!

Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005