Dziś jest poniedziałek 08.03.2021 , Imieniny :  Beaty, Juliana, Wincentego

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnego Centrum Informacji
w Górze Kalwarii,
w okresie od 15 grudnia 2003  do 10 stycznia 2005

INFORMACJE OGÓLNE


Gminne Centrum Informacji w Górze Kalwarii rozpoczęło swoją działalność dnia 15 grudnia 2003, natomiast 14 stycznia 2004 odbyło się, w siedzibie GCI, uroczyste otwarcie, na które przybyli zaproszeni goście m.in. kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, starszy Cechu Rzemiosł i Handlu, radni gminy, pracodawcy z terenu gminy. Podczas otwarcia byli obecni także przedstawiciele mediów tj. TVP 3, podwarszawska gazeta Nad Wisłą, Gazeta Południa. Symboliczną zieloną wstęgę przecięła pani Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria Barbara Samborska.
Promocja Centrum realizowana była przez cały rok, przede wszystkim poprzez aktywne działania m.in.: liczne ulotki, plakaty, broszurki, wiadomości e-mailowe, artykuły prasowe dotyczące zakresu działalności, a także dotyczące konkretnych wydarzeń z życia gminy, w których gminne Centrum w jakimś stopniu brało udział.
GCI w Górze Kalwarii mieści się przy ulicy Batorego 13a, w budynku gdzie poza Centrum znajduje się także: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie i Profilaktyki Uzależnień oraz Cech Rzemiosł i Handlu, a także biuro księgowe.
Oba pomieszczenia Centrum wyróżniają się z pozostałej części budynku zieloną kolorystyką nie tylko ścian, ale także wykładziny, krzeseł, rolet okiennych, filiżanek do herbaty także papier firmowy, wszelkie ulotki i plakaty są drukowane i kserowane w tym kolorze, co szczególnie charakteryzuje naszą działalność, przez co stajemy się coraz bardziej rozpoznawalni na terenie całej gminy. Kolor zielony to nie tylko kolor który uspokaja, który jest kolorem nadziei, ale przede wszystkim to kolor programu Pierwsza praca, w ramach którego powstała nasza jednostka.
Do pracy w Centrum Informacji skierowana została siódemka pracowników, wyłonionych spośród 40 osób zainteresowanych pracą w GCI, w drodze konkursu (5 stażystów, dwóch pracowników zatrudnionych w ramach tzw. robót publicznych). Urząd Miasta i Gminy oddelegował do pracy w GCI p. Hannę Góralczyk - Inspektora ds. społecznych i bhp, od lat zajmującą się problemem bezrobocia w gminie Góra Kalwaria.
Proces rekrutacji stażystów do pracy w Centrum miał formę szkoleń, przygotowujących do pracy, który jednocześnie pozwolił wyłonić grupę liderów. Szkolenia te prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Gminne Centrum Informacji czynne było przez siedem dni w tygodniu, od godziny 7:00 do 21:00. Praca odbywała się w systemie dwu zmianowym (tj. 7:00 - 15:00, 14:00 - 21:00).
Zahaczanie się zmian pozwalało pracownikom na przekazywanie zadań, lepszą komunikację oraz sprawniejsze funkcjonowanie Centrum.
 W lutym 2004 r., na sesji Rady Miejskiej przedstawione zostały cele i zadania GCI.

Zakładane cele i zadania GCI (na dzień 1 luty 2004):

Usługi oferowane przez GCI
* Udostępnianie stanowisk komputerowych
* Internet
* Możliwość korzystania z ksero, faksu, telefonu przede wszystkim dla osób poszukujących pracy oraz młodzieży
* Udostępnianie prasy
* Pomoc bezrobotnym (m.in. przez redagowanie CV, listów motywacyjnych)
* Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy
* Pomoc pracodawcom w organizowaniu staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz innych form przeciwdziałania bezrobociu
* Pomoc przedsiębiorcom zakładającym własną działalność gospodarczą
* Pomoc młodzieży w wybraniu odpowiedniej szkoły
* Dostarczanie niezbędnych informacji mieszkańcom
* Udostępnianie prasy (lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i specjalistycznej) oraz czasopism materiałów

Cele na przyszłość
* Uruchomienie wolontariatu
* Uruchomienie strony internetowej
* Wznowienie Biuletynu Informacyjnego lub własna gazetka
* Stworzenie Centrum Europejskiego przy GCI
* Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami etc.
* Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy (poprzez dopasowanie rodzaju i zakresu oferowanych usług)
*Nawiązanie współpracy ze szkołam                                                                                                                  * Powołanie do życia Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy
* Pomoc w wypełnianiu wszelkich formularzy urzędowych
* Seminaria, prezentacje, szkolenia. 

W ubiegłym roku, na grudniowej sesji Rady Miejskiej przedstawione zostało  sprawozdanie z rocznej działalności GCI, zaprezentowano wszystko to co zrealizowano oraz to czego nie udało się wykonać podczas rocznego funkcjonowania.

INFORMACJA O KLIENTACH GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

Gminne Centrum Informacji na dzień 31 grudnia 2004 odwiedziło ponad 3 tys. osób. Każdy korzystający z usług GCI ma obowiązek wpisania się do prowadzonego rejestru, gdzie wyszczególnione są takie rubryki jak: data, imię i nazwisko, status, wiek i rodzaj sprawy.

Średni wiek klienta GCI - 26,16 lat

Pierwszy  klient GCI to p.Ela (bezrobotna, poszukująca pracy) - 15.01.04
1000 klient - p.Lidia (42 lata, Internet - poszukiwanie pracy) - 15.04.04
2000 klient - p.Beata (33 lata, Internet) - 12.08.04
3000 klient - p.Bartek (19 lat, pomoc w zredagowaniu CV) - 16.12.04

Wiek:
Do 15 lat - 15 %
16-20 lat - 19 %
21-30 lat - 25 %
31-40 lat - 17 %
41-50 lat - 17 %
51-60 lat - 6 %
61 lat i więcej - 2 %

Kobiety - 41 %
Mężczyźni - 59 %

        Rodzaj sprawy:

Internet (informacje, oferty pracy, przepisy prawa, gry, ...) - 49 %
Przeglądanie ofert pracy - 25 %
Pomoc w redagowaniu CV, listów m., ... - 9 %
Ksero, fax, tel., ... - 9 %
Inne (wnioski, formularze, informacja, ...) - 8 %

SZKOLENIA

Zarówno przed rozpoczęciem działalności jaki w jej trakcie pracownicy i stażyści uczestniczyli w szkoleniach i kursach. Sam proces rekrutacji liderów do Centrum miał formę szkoleń, poza tym:

1. W kursie "Kiosk z Pracą" uczestniczyli: Hanna Góralczyk i Arkadiusz Strzyżewski.
2. W kursie "Profesjonalny lider GCI" uczestniczyli: Arkadiusz Strzyżewski, Piotr Grudziński i Mariusz Rechnia.
3. W kursie pt.: "Pisanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego" brał udział Arkadiusz Strzyżewski.  4. W szkoleniu "Przedsiębiorczość przez Internet" uczestniczyły: Żaneta  Koszelska, Agnieszka Sztyber, Wioletta Trzeciak i Justyna Rechnia.
5. W szkoleniu "Ankieter" uczestniczyły: Żaneta Koszelska, Agnieszka Sztyber, Wioletta Trzeciak i Justyna Rechnia.
6. Każdy z pracowników GCI uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji na temat dopłat bezpośrednich.
7.  W szkoleniu "Zwalczanie wykluczenia społecznego" uczestniczył: Arkadiusz Strzyżewski

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNE CENTRUM INFORMACJI
W GÓRZE KALWARII NA DZIEŃ 10.01.2005r.

PRACA

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie

Od początku swojej działalności Centrum nawiązało stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. PUP w Piasecznie na bieżąco przesyła aktualne oferty pracy, które są udostępniane osobom bezrobotnym poszukującym pracy. Od początku działalności GCI w Górze Kalwarii Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie przesłał ponad 1000 ofert pracy.

Na miejscu posiadamy karty i potrzebne dokumenty do rejestracji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poza tym w siedzibie GCI odbywa się co miesięczna "obsługa" ośmiuset bezrobotnych z terenu gminy Góra Kalwaria, którzy dzięki temu nie muszą trudzić się dojazdem do siedziby PUP'u w Piasecznie. Rejestracja bezrobotnych, wnioski oraz formularze dotyczące szkoleń dla bezrobotnych są udostępniane oraz mogą być składane w siedzibie GCI. Współpraca z Urzędem Pracy dotyczy także przekazywania informacji na temat organizowanych kursów, szkoleń oraz przepisów dotyczących bezrobotnych.

Gminne Centrum Informacji pośredniczy także w organizacji staży absolwenckich, prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Łącznie udało się skierować około 50 osób do pracy poprzez w/w formy zatrudnienia.

Na miejscu udostępniana jest także prasa, w której znajdują się oferty pracy: Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy, Rzeczpospolita, Nad Wisłą, Gazeta Południa, Kurier   Piaseczyński.

Każdy bezrobotny może nieodpłatnie skorzystać: z komputera, Internetu, telefonu, faksu, ksera, drukarki.

Redagowanie CV i listów motywacyjnych.

Wiele osób zwracało się z prośbą o pomoc w napisaniu Curriculum Vitae i listów motywacyjnych. GCI posiada bazę 546 CV osób poszukujących pracy, z czego prawie 400 napisanych zostało przy pomocy pracowników GCI. Wspólnie z zainteresowanymi napisano także 40 listów motywacyjnych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

      W porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Gminne Centrum  Informacji jest Lokalnym Okienkiem Przedsiębiorczości co pozwala skutecznie i szybko pomagać lokalnym przedsiębiorcom, w szczególności jeśli chodzi o wspieranie ich działalności ze źródeł zewnętrznych.
 GCI nawiązało współpracę z firmami, nie tylko z terenu gminy, ale i również z gmin sąsiednich, głównie jeśli chodzi o pomoc w poszukiwaniu niezbędnych informacji do powołania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także udzielano pomocy w poszukiwaniu osób na konkretne stanowiska pracy.
 Poza tym pracownicy GCI pomagali w pisaniu biznes planów, wyszukiwaniu aktów prawnych, informowali o normach i systemach jakości związanych głównie z przystąpieniem do Unii Europejskiej, udzielano informacji na temat kredytów i pożyczek.

Współpraca z lokalnymi pracodawcami

Poprzez lokalną prasę GCI skierowało apel do lokalnych przedsiębiorców z prośbą o udostępnianie informacji o wolnych etatach. Poza tym listownie poinformowano, największych pracodawców w gminie, o zakresie działalności Centrum Informacji oraz chęci nawiązania współpracy.
Współpraca ta polegała m.in. na  organizowaniu giełd pracy na dane stanowiska oraz wyszukiwaniu w bazie odpowiednich osób. Tworzone były listy osób, które kierowano do danego pracodawcy. Nawiązano współpracę m.in. z następującymi firmami:

1. POLOBST,  przekazano listę 38 osób + 8 osób
2. ALTER-EGO, przekazano listę 37 osób + 23 osoby +30 osób +8
3. WID-BAS, przekazano listę 14 osób
4. WIMAR-CHŁODNIA, giełda pracy, w której uczestniczyło ok. 50 osób
5. CALL CENTER, przekazano listę 83 osób
6. SIR-BUD, polecono 6 osób
7. FIBRA POLSKA, polecono 4 osoby
8. WAMTECHNIK, polecono 4 osoby
9. WAMTECHNIK, polecono 13 osób
10. HIPERMARKET "PIOTR I PAWEŁ", przekazano listę 34 osób
11. VITA-FRADE, przekazano listę 30 osób
12. TECHNICOLOR, przekazano listę 36 osób
13. STACJA PALIW, giełda pracy, na którą przyszło 11 osób
14. FETCO, polecono 2 osoby
15. GROT, przekazano listę 25 osób + 18 + 11
16. Restauracja w Żabieńcu 11 osób
17. Arso(1), FETCO(1), Gwar-Pol(2), sklep spożywczy Coniew(1)
18. Zakład fryzjerski, ul.Skierniewicka (1)
19.  Fibra Polska  - 4 osoby
20. Polsport - 12 osób
21.  Orlen restauracja, ul.Grójecka - 5 osób
22. Orlen - stacja paliw - 28 + 5 osób
23. Betoniarnia - 6 osób
24. Centrum Medyczne - 17 osób
25. Wareks Linin - 13 osób
26. Dom Pomocy Społecznej - 8 osób
27. PZU Góra Kalwaria - 6 osób
28.  Gama Security -  6 osób
29. Inco Veritas - 3 osoby + 5 osób
30. Polang Comando - 25 osób
31.  Vega - 12 osób
32.  Przedszkole, ul.Rybie - 3 osoby
33.  Piotr Wnuk - 38 osób + 30 +4 +11
34. Sklep ogólno spożywczy 24h - 10 osób
35. p.Grzelec - 13 osób
36. Szkoła podstawowa gm.Chynów
37. Irmina - 10 osób
38. p.Konrad Mojsa - 9 osób
39. p.Katarzyna Rytko - 2 osoby
40. SecurityPol - 5 osób
41. Janoschka - 7 osób
42. MAX Coniew - 36 osób +21
43. Pizzeria Roma - 2 osoby + 4 osoby
44. Ferrum System - 22 osoby
45. p.Marek Taraszewski - 9 osób
46. Dom Pomocy Społecznej - 134 osób
47. Leasing Team(pośrednictwo pracy) - 79 osób + 12 osób
48. Grosik - 16 osób
49. Art Security - 13 osób
50. Hurtownia spożywcza - 3 osoby
51. Biuro rachunkowe - 13 osób

Na bieżąco przyjmujemy ogłoszenia o wolnych miejscach pracy od zgłaszających się do nas pracodawców, które umieszczamy na tablicy ogłoszeń.

ROLNICTWO

Głównym sukcesem w tej dziedzinie była pomoc rolnikom w  wypełnianiu wniosków o nadanie numeru identyfikacyjnego (300 wniosków) oraz o płatności obszarowe (200), a także przeprowadzenie akcji informacyjnej: "Rolniku - dopłaty bezpośrednie to nie fikcja to fakt". Centrum udzielało na bieżąco także informacji o normach produkcji, przepisach prawnych, systemach jakości, wymogach i normach dla produktów rolnych i produkcji rolnej w głównej mierze związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

EKOLOGIA

GCI przeprowadziło ogólno gminną akcję zbiórki zużytych baterii. Udało się sprowadzić nieodpłatnie 30 pojemników, które umieszczono w szkołach oraz na terenie miasta. Przeprowadzono kampanię informacyjną, informującą o szkodliwości wyrzucania zużytych baterii do zwykłych koszy. W ciągu 3 miesięcy udało się zebrać łącznie 4500 baterii, które nieodpłatnie zutylizowała prywatna firma. Przy okazji ogłoszono konkurs w trzech kategoriach: Ekoszkoła, Ekoklasa, Ekouczeń - zwycięzcom rozdano puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody.

KULTURA

Dnia 17 lutego 2004 roku Gminne Centrum Informacji  zorganizowało konkurs malarski dla dzieci i młodzieży z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na temat: "Nasze miasto, nasza gmina"- nagrodzono wyróżnione prace.

W dniach od 29.03.2004 do 26.04.2004 została zorganizowana wystawa    pt.: "Góra Kalwaria wczoraj i dziś, latem i zimą, nocą i dniem". Wystawę odwiedziło ogólnie 679 osób w tym 19 grup szkolnych. Wystawa sprowokowała do założenia kroniki wrażeń i wydarzeń związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji.

Obecnie z inicjatywy GCI w miejskiej bibliotece, prezentowana jest kolejna wystawa kilkudziesięciu fotografii pt.: "Bieszczady" ukazująca kulturę, klimat i rzeczywistą "dzikość" tamtych terenów. Celem wystawy jest zachęcenie nie tylko ludzi młodych do odwiedzania tamtego regionu Polski. Uroczystemu otwarciu towarzyszył multimedialny pokaz z wyprawy rowerowej w Bieszczady klubu rowerowego "Beżowiak".

Centrum pomogło także w organizacji wycieczki "W świat strusi" dla dzieci z terenu naszej gminy do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie hoduje się strusie, kozy i inne zwierzęta.

EDUKACJA

Prezentacje dla uczniów L.O. w Górze Kalwarii w ramach zajęć z przedsiębiorczości.

W ramach tych warsztatów został przeprowadzony cykl sześciu prezentacji:
- dla abiturientów L.O.- z zakresu działalności GCI jako punktu pomocy absolwentom,
- dla klas II L.O.- z zakresu działalności GCI i wyjazdów wakacyjnych i ewentualnej pomocy w organizacji wyjazdów zagranicznych dla młodych ludzi.

KURS KOMPUTEROWY

Kursy komputerowe prowadzone przez kilku pracowników GCI i 3 wolontariuszy. W zakres  prowadzonego kursu wchodziły takie elementy jak:
1. podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu,
2. podstawowe operacje na oknach systemowych Windows XP,
3. pisanie i drukowanie tekstów za pomocą edytora tekstu,
4. praca w sieci komputerowej Internet.
W kursie uczestniczyło kilkanaście grup, w sumie ukończyło go 47 osób. Kurs zakończony został egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów komputerowych. W przyszłości planowany jest kurs dla średnio zaawansowanych, a także kontynuowanie bieżącego. Warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem a na liście oczekujących na dzień dzisiejszy jest kilkadziesiąt osób zainteresowanych.

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nawiązano współpracę z Komendą Hufca ZHP w Górze Kalwarii w związku z organizacją obozu letniego od 5-26 lipca na Mazurach dla harcerzy zrzeszonych i pozostałych chętnych dzieci.

Jeden z pracowników Centrum odpowiedzialny był za administrowanie (aktualizacja) strony internetowej Góry Kalwarii.

Kilkakrotnie, na wniosek różnych referatów gminy, Centrum uczestniczyło w akcji propagandowej imprez gminnych m.in. Dni Góry Kalwarii, spotkanie z Kazimierzem Górskim (wieczór autorski), Sylwester przed ratuszem miejskim a także wiele innych. Zadaniem GCI było także rozwieszenie plakatów informacyjnych dotyczących właśnie tych imprez oraz innych akcji np. badanie wzroku w Ośrodku Zdrowia itp.


GCI zorganizowało 4 akcje promocyjnych swojej działalności.
Na każdą  nową akcję redagowano ulotki i plakaty informacyjne na temat:
1. Zakres działalności GCI,
2. Zakres działalności GCI w rozszerzeniu,
3. Informacja o dopłatach z Unii dla rolników,
4. Informacja o obozie harcerskim,
5. Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców.

Za pomocą lokalnej prasy (Gazeta Południa oraz Nad Wisłą) przeprowadzono akcję "Wakacyjna praca" mająca zachęcić wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem młodych ludzi na okres wakacji, kierowaniem ofert pracy do GCI. Jest to odzew na duże zainteresowanie młodych ludzi pracami wakacyjnymi.

Stworzenie "Mini Biblioteczki "

W GCI powstała mini biblioteka, która zawiera publikacje na temat bezrobocia, zakładania działalności gospodarczej, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz literaturę o Unii Europejskiej. W Centrum udostępniamy także ulotki i broszurki tematyczne m.in. informacje o zawodzie, jak zwiększyć szanse na zatrudnienie, jak pisać ofertę pracy oraz na temat sektorów pracy w Unii Europejskiej.

Gminne Centrum Informacji posiada swoją podstronę internetową. Głównymi elementami strony GCI są takie działy jak:
" Regulamin GCI",
"Zakres świadczonych usług przez GCI  ",
" Zakładanie działalności gospodarczej - krok po kroku",
" Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej",
" Fundusze strukturalne",
" Bieżące informacje o działalności GCI " i inne. Strona jest na bieżąco aktualizowana przez jednego z pracowników.

Codzienne zadania GCI to telefoniczna i osobista obsługa mieszkańców i interesantów w zakresie udzielania informacji na temat wolnych miejsc pracy  w naszej gminie i poza nią, pozyskiwanie ofert pracy i udostępnianie ich bezrobotnym. Poza tym zachęcanie do aktywnych form poszukiwania pracy. W Centrum istnieje również możliwość przeglądu prasy z ogłoszeniami o wolnych miejscach pracy.

Gminne Centrum Informacji stara się pomóc każdemu kto potrzebuje niezbędnych informacji lub porady. W czasie rocznej działalności GCI pomogło w rozwiązaniu niekiedy również nietypowych zleceń. Ważniejsze zadania zrealizowane dla klientów GCI to:
- sporządzenie biznes planu dla osoby bezrobotnej (dzięki któremu udało się uzyskać kredyt na rozpoczęcie działalności gosp. przez osobę bezrobotną),
- informacje na temat zmian w prawie pracy,
- informacje o nowych firmach na terenie gminy,
- procedury założenia stowarzyszenia,
- zorganizowanie spotkania dla ARiMR w celu podpisania umów z przyszłymi pracownikami.
- system jakości HACCP,
- świadczenia przedemerytalne i różnego rodzaju zasiłki,
- przygotowanie i pomoc w poszukiwaniu materiałów do różnego rodzaju prac pisemnych i wiele innych.

CELE NA PRZYSZŁOŚĆ:

a. Kontynuacja rozpoczętych działań (obsługa mieszkańców w szerokim zakresie, wystawy, zbiórki baterii, kursy komputerowe, udostępnianie Internetu, stanowisk komputerowych, faxu, ksera, pośrednictwo pracy i inne)
b. zwiększenie ilości stanowisk komputerowych w Centrum
c. stworzenie niezbędnika mieszkańca (ulotka teleadresowa)
d. przeprowadzenie akcji ekologicznej "Czyste drzewa"
e. nawiązanie większej współpracy ze szkołami
f. zwiększenie współpracy z innymi gminnymi centrami z całej Polski
g. akcje informacyjne  imprez gminnych i nie tylko
h. powołanie do życia stowarzyszenia , którego głównym celem będzie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania ( przede wszystkim z EFS'u) na działania związane z ideą GCI ( pomoc bezrobotnym, młodzieży, rolnikom, lokalnym przedsiębiorcom itd.)
i. zorganizowanie kursu komputerowego dla średnio zaawansowanych

PODSUMOWANIE

Poprzez roczne doświadczenie zdobyte w pracy - w GCI, jesteśmy przekonani, że powstanie takiego punktu było bardzo trafną decyzją. Jesteśmy wdzięczni wszystkim decydentom w tej sprawie. GCI to miejsce,  gdzie nie tylko spotykają się oferty pracy i osoby bezrobotne, ale także można tu uzyskać wszelkiego rodzaju informacje. To także miejsca gdzie młodzi ludzie mogą urzeczywistniać swoje pomysły i marzenia. Tu właśnie mieszkańcy mogli i mogą nadal korzystać z wszelkich urządzeń biurowych i tu mogą uzyskać wszelkiego rodzaju informację.
Piękne było także to, że młodzi ludzie mogli "zbudować" GCI od podstaw tj. wyznaczyć zasady i system pracy, posiąść niezbędną wiedzę, nauczyć się pracy w nowym zespole, ... co w przyszłości zaowocuje zapewne lepszym startem w dorosłe życie.

   
 Dziękujemy Naszym władzom, z panią burmistrz Barbarą Samborską na czele, za fakt, iż takie Centrum powstało na terenie Naszej Gminy.

Pragniemy także podziękować pomysłodawcom idei GCI za danie nam możliwości przeżycia tak wspaniałej zawodowej przygody, dla większości pierwszej, która jednocześnie dla naszych mieszkańców stała się niezbędnym elementem funkcjonowania w środowisku gminy.


Pracownicy i Stażyści
Gminnego Centrum Informacji
w Górze Kalwarii

    

Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005